Rehtorinkin vallalla on rajat

Lisää kuvateksti
UUTINEN ILTALEHDESTÄ 19.5.2017

Oppilaiden arvosanoja muuttaneelle rehtorille kirjallinen varoitus - Sastamalan kaupunki: "Toiminta ei hyväksyttävää"

Rehtorin työnantajan mukaan rehtori on toiminut vastoin perusopetusasetusta, jonka mukaan oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen opettaja.

Rehtori muutti 16 oppilaan englannin kielen päättöarvosanaa keväällä 2016.

Opettaja ei nähnyt syytä arvosanojen nostolle, joten hän teki kantelun aluehallintovirastoon.
Aluehallintovirasto pyysi selvitystä rehtorin menettelystä Sastamalan kaupungilta. Sastamalan kaupungin antaman selvityksen mukaan rehtorin toiminta ei ole ollut hyväksyttävää.

Sastamalan kohurehtori paranteli omin päin oppilaiden päättöarvosanoja - opettaja teki kantelun
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on saanut selvityksen Sastamalan kaupungilta Sylvään koulun rehtorin toiminnasta. Sylvään koulun rehtori Jari Anderssonista tehtiin helmikuussa kantelu.

Kantelun teki koulun ruotsin- ja englanninopettaja. Hänen mukaansa Andersson oli muuttanut opettajan antamia englannin kielen arvosanoja kevätlukukaudella 2016.

20 vuotta koulussa työskennellyt opettaja kertoo kantelussaan saaneensa opetettavakseen uusia 9. luokan englannin kielen ryhmiä lukuvuonna 2015-2016.

Jo ensimmäisen isomman kokeen kohdalla opettaja huomasi, etteivät tulokset olleet oppilaiden aiempana lukuvuonna saamien arvosanojen tasoa, vaikka koe sisälsi myös edellisten vuosien kertausasioita.

Toukokuussa opettaja antoi päättöarvosanat. Monen oppilaan arvosana oli laskenut numerolla edelliseen vuoteen verrattuna.

- Vielä samana päivänä rehtori kutsui minut luokseen huutaen minulle arviointini olevan oikeusmurha, opettaja kertoo kantelussaan.

Rehtori painotti luottamustaan edellisten vuosien opettajien arviointiin ja vaati, että numeroita on nostettava.

- Siinä tilanteessa hain Wilman arviointilistani ja näytin vuoden merkinnät kertoen, etten oikein tiennyt millä perusteilla joidenkin tai kaikkien oppilaiden päättöarvosanaa voisi nostaa, opettaja kertoo vastanneensa.

Sen jälkeen tilanne päättyi kantelun mukaan siihen, että rehtori jäi tarkastelemaan arviointeja ja opettaja lähti pois paikalta.

Seuraavalla viikolla opettaja sai koulusihteeriltä englannin ryhmien uudet arviointilistat, joihin rehtori oli nostanut 16 oppilaan arvosanaa numeroa korkeammaksi.

Kirjallinen varoitus

Kaupungin tekemässä selvityksessä nostetaan esille perusopetusasetuksen 13 pykälä:

"Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai opintokokonaisuuden osalta oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Käyttäytymisen arvioi oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Vuosiluokalle jättämisestä päättävät rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä. Oppilaalla ja tämän huoltajalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin."

Sastamalan kaupungin kanta on vastauksen mukaan selkeä ja johdonmukainen.

- Rehtori on toiminut vastoin kyseistä asetusta ja siten hänen toimintansa ei ole hyväksyttävää. Työnantaja on puuttunut tapahtuneeseen asian tultua tietoon. Kasvatusjohtajan työnjohdolliset toimenpiteet rehtoria kohtaan (kirjallinen varoitus) on toteutettu elokuussa 2016, vastauksessa lukee.

Työnantajan näkemyksen mukaan tehdyt toimenpiteet ovat asiassa riittävät ja se katsoo asian osaltaan loppuun käsitellyksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tekee ratkaisun asiassa syksyyn mennessä.

LÄHDE: TIIA-MARIA TAPONEN
tiia-maria.taponen@iltalehti.fi

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Onko pedagoginen johtaminen katoamassa

Prologi