Dialoginen johtaminen

ESPOOLAISREXIT olivat  muutama vuosi sitten  Dipolissa opettelemassa parempaa, dialogista  johtamistapaa. Stagelle nousi dosentti Pauli Juuti.

- Johtaminen kehkeytyy erilaiseksi erilaisissa konteksteissa ja erilaisiin päämääriin pyrittäessä, Juuti kertoi.  Päämäärien tulisi olla sellaisia, että niissä voi onnistua. Johtaminen on vaikea käsite. Se  ei ole henkilössä. Omilla ominaisuuksilla ei pärjää. Tyyli se ei ole. Tilanne on tärkeä, mutta tilannekuvauskaan ei riitä....

Dialogin käsite

PIENEN tauon pohdimme pienissä ryhmissä,  mitä dialogisuus merkitsee. Kerroimme koonnassa toisillemme, että  dialogi = toisen mielipiteen kuuntelemista, arvostamista, aitoa kuuntelemista (ei itsekeskeistä),  vuorokuuntelua ennen päätöksentekoa, yhteisen, laajemman  ymmärryksen luomista (ei voittamista).  Yhdessä puhumista, läpi puhumista, vastavuoroista ajatusten vaihtamista...

Juuti reflektoi myös keinoja: erilaistakaa kokouksia. Dialoginen johtaminen on aina demokraattista.
Dialogisuus  on myös tasapainoa yhteisöllisyyden ja yksilön välillä.

Lisää kysymyksiä tuli: Mitä dialoginen johtaminen voisi tarkoittaa kouluelämässä? Sisältö, edut, haasteet?

Meidän ryhmämme mielestä  dialogisuudessa oli kyse oli pedagogisesta filosofiasta, joka vaatii myös rakenteita. Sen tulee läpäistä kaikki tasot.  Konkreetisti se tarkoittaa: Kyselyjä. Keskusteluja. Rexin tunteja. Dialogisuus ei saa olla vain vuorovaikutusta. Kaksisuuntaisen kommunkikaation  tulee myös johtaa päätöksiin.  Dialogisuuden etuja ovat voimaannuttaminen ja mm. viisaammat päätökset. Haasteiksi koimme sen,  seisommeko me (kaikki tasot) sanojemme takana. Tarvitaan aikaan...
Muiden ryhmien esityksista voi poimia seuraavia ajatuksia:  Dialogisuutta ovat mm. johtoryhmä,  kaksi apulaisrexiä.

PAULI  Juuin mukaan  dialoginen johtaminen ei ole  johtamisen valtavirta. Moni johtaja haluaisi olla sellainen, mutta ajautuu eri syistä muualle mm. pelolla johtamiseen ja vetäytymällä johtamiseen.

Johtajan rooli  on muuttumassa  yhä enemmän valmentajan rooliksi. Opettajalla on ongelma. Dialoginen johtaja on avuksi. Hän johtaa kysymällä. Kysyminen avaa -  Vastaaminen sulkee. Dialoginen johtaminen on läpinäkyvää. Kaikki tieto on saatavilla. Ei ole salaista elämää. Vastakohtana ovat vaietut asiat. Dialoginen johtaminen on eettinen tehtävä. Se vaatii johtajalta esimerkillisyyttä,.

Dialogi ei kannata Juutin mukaan  selkeissä asioissa. Niissä puree substanssijohtaminen. Se kannattaa
epäselvissä kannattaa.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Rehtorinkin vallalla on rajat

Onko pedagoginen johtaminen katoamassa

Prologi