Rehtori ja OVTES

LAKIMIES Salla Pyymäki  luennoi muutama vuosi sitten minua miellyttävällä iloisella ja reippaalla otteella työantajan edustajista ja velvollisuuksista.

Vaikka aikaa on jo kulunut, laitan tähän  tuolloin viisailta kuulostaneita ajatuksia. Seuraavat asiat jäivät minulle erityisesti mieleen:

Keskeinen säädösperusta: Laki kunnallisista virkamiehistä ja työsuojelulaki

Rehtorin tehtävä työnantajan edustajana on järjestää, johtaa ja valvoa työtä sekä motivoida työntekijöitä. Työnantaja huolehtii (oma-aloitteisesti), että työntekijä saa  etuudet ja oikeudet sellaisena kuin ne hänelle kuuluvat.

Työ pitää järjesää niin, että työntekijä  voi suoriutua siitä (kohtuullinen tuki)

Työtekijällä on oikeus kehittyä kykyjensä mukaan urallaan.

On edistettävä hyviä suhteita- myös työntekijöiden kesken.

Hyvässä hallinnossa virkakäskyt perustellaan

Työnantaja ei saa syrjiä eikä suosia ketään (perusteetta) työhön otossa eikä palveluehdoissa. Syrjintäolettamassa on työntekijällä näyttövelvoite. Jokaisen on itse harkittava, estääkö esim. oma vakaumus työn tekemisen. Vakaumus ei ole peruste kieltäytyä.

Työn on järjestettävä turvalliseksi.

Työnantaja voi määrätä mitä, miten, missä ja millä työ tehdään (vrt. opettajan  pedagoginen vapaus)
Työantajalla on myös oikeus vaatia työltä laatua: työ on tehtävä asianmukaisesti ja viivytyksettä. 

Työntekijän on käyttäydyttävä  lojaalisti  työnantajaa kohtaan
 
OPETTAJIEN työaikajärjestelmä oli Pyymäenkin mielestä tullut tiensä päähän. Keskustelimme pitkään vaikeasti tulkittavista asioista, ja näin niitä itselleni kirjasin

  • Opettajien työajan perustana ovat opetustunnit (60 min) ja 3 YT-tuntia (yhteensä 114 tuntia). 
  • Opettajien työpäivien lukumäärä on 190 (- arkipyhät) + 3 lisäpäivää. Ja jos työnantaja niin haluaa, vessissä on  mahdollisuus ostaa kaksi lisäpäivää.
  • OVTES ei ole lista tehtävistä, jotka kuuluvat opettajan virkatehtäviin. Se on lista niistä tehtävistä, joista maksetaan erikseen.
  • Muut virkaan kuuluvat tehtävät (joista ei ole mainintaa OVTESSissä)  tulee tehdä  varsinaisella palkalla. Varsinainen palkka on korvaus oppitunneista mutta myös kaikista ns. virkatehtävistä. Työnantajan kanta on siis: Jos korvausta ei ole erikseen määrätty ovtessissä,  työ kuuluu tehdä varsinaisella palkalla.
  • Sitä, mitkä asiat ovat virkatehtäviä, on usein vaikea hahmottaa. 
  • Aikaisemmin vessissä oli mahdollisuus vaihtaa opetustuntia 90 minuuttiin muuta työtä. Nyt tuota momenttia ei enää ole.
  • PUHUIMME mm. työtehtävien teettämisestä koulujen kesäkeskeytyksen aikana. Pyysalo ei uskaltanut sanoa mitää "tästä pyhästä alueesta".  Kesätyöt ovat hankala kysymys mm. lukioiden opojen osalta. Kaupunki tulee linjaamaan tätä asia.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Rehtorinkin vallalla on rajat

Onko pedagoginen johtaminen katoamassa

Prologi