Motivaatio ja johtaminen

MERKITTÄVÄ johtamiskonsultti Daniel Pink on jakanut motivaation kolmeen historialliseen vaiheeseen:
- Motivaatio 1. Eloonjääminen
- Motivaatio 2. Keppi ja porkkana
- Motivaatio 3. Sisäinen motivaatio

(Pink on siis  konsultti, ei tutkija. Hänen johtamistaidon kirjojaan on myyty miljoonia. Taustaan kuuluvat myös vuodet varapresidentti Al Goren puheenkirjoittajana)

Ulkoinen motivaatio ei toimi 2010-luvulla. Ihmiset haluavat, että heidän työnsä on merkityksellistä. Ihmiset haluavat autonomiaa - mutta heitä ei saa jättää heittelle. Johtajan tehtävä on osallistaa, hakea ideoita alhaaltapäin asiakasrajapinnasta.

JOKAINEN pitäisi saada haluamaan tulla yhä paremmaksi versioksi itsestään. Siihen tarvitaan johtajuutta. Johtajan on opeteltava haastamaan ka kytkemään ihmisiä suurempaan päämäärään.

Johtajan on koottava yhteinen innostava päämäärä. Ihmisiä johdetaan tunteilla, tunnelmilla ja kulttuurilla. Asioita tavoitteilla ja isojen tavoitteiden yksinkertaistamisella. Johtaminen on merkityksien paljastamistat ja  palautteen antamista merkityksellisistä asioista.

Johtaminen on sitä, että ihmiset saadaan tekemään halukkaasti sellaista, mitä he eivät  muuten tekisi. Se on viemistä mukavuusalueelta epämukavuusalueelle. Rohkaisua koettelemaan rajoja.  Kaikki tärkeä kuulema tapahtuu juuri epämukavuusalueella.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Rehtorinkin vallalla on rajat

Onko pedagoginen johtaminen katoamassa

Prologi