Onko pedagoginen johtaminen katoamassa

JYVÄSKYLÄN yliopistossa julkaistiin about 10 vuotta sitten mielenkiintoinen väitöskirja. Siellä väitteli  kasvatustieteessä haukiputaalainen rehtori, KM Aarne Mäkelä. Väitöskirjan nimi oli "Mitä rehtorit todella tekevät. Etnografinen tapaustutkimus johtamisesta ja rehtorintehtävistä peruskoulussa".

Mäkelän tutkimus osoittaa - luenma-  että rehtorin tehtävät ovat muuttumassa, ja että tuo muutos on voimakas. Erityisesti koulun selkärankana pidetyn pedagogisen johtamisen tehtäväalueen vähäinen osuus huolestuttaa väittelijää.

Mäkelä osoittaa tutkimuksessaan, että rehtori joutuu nykyään entistä enemmän hoitamaan koulun yhteistyöverkostoihin liittyviä tehtäviä. Näitä verkostoja ovat mm. lasten huoltajat, perhekodit, kiinteistönhuolto, sosiaali- ja terveysviranomaiset, pelastus- ja turvallisuusviranomaiset sekä muut koulun sidosryhmät.

Mäkelä tutki peruskoulun (ilmeisesti yhden?) rehtorin johtamistoimintaa 19 kuukauden aikana. Rehtorin tehtäväalueiksi muodostuivat hallinto- ja talousjohtaminen (33 %), yhteistyöverkostojen johtaminen (31 %), henkilöstöjohtaminen (22 %) sekä pedagoginen johtaminen (14 %).

Peruskoulua ohjaava lainsäädäntö on tiukentunut ja tuonut uusia vastuita ja työtehtäviä koulun rehtorin johtamistoimintaan mm. koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisen ja koulun toimintaympäristön turvallisuuden ja oppilaiden käyttäytymisen osalta. Peruskoulun erityisoppilaiden määrän yli kaksinkertaistuminen viimeisen kymmenen vuoden aikana on lisännyt vanhempien ja koulun henkilökunnan tekemää yhteistyötä sekä tehnyt siitä entistä haasteellisempaa.

LÄHDE:
Mäkelä, Aarne. 2007. Mitä rehtorit todella tekevät. Etnografinen tapaustutkimus johtamisesta ja rehtorin
tehtävistä peruskoulussa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numero 316. Jyväskylä

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Rehtorinkin vallalla on rajat

Prologi