5. Pedagogiikan kenttä

MOTTO:  ”Opettaminen on sitä, että joku tietoisesti hyväksyy vastuun toisen oppimisesta".
M. Langford

Sitaatteja

”Rehtorin tulisi ohjata  ratkaisuja tehtäessä keskustelua siihen, että  eri ratkaisuja verrataan siihen, kuinka ne  edistävät koulun opetus- ja kasvatustyötä. ”.... ” Rehtori on pedagoginen johtaja. Se on hänen olennaisin tehtävänsä. Hän pitää  huolta koulun perustehtävästä kasvatuksesta ja opetuksesta. Hän vastaa, että  oppilaan näkökulmaa arvostetaan. Hän vastaa, että opettajat sitoutuvat tarkoituksenmukaisiin menettelytapoihin opetuksessa ja että aikuisilla on yhteiset kasvatukselliset pelisäännöt.Hän pitää huolta opetussuunnitelmasta. ”

LÄHDE: Hämäläinen, K.,Taipale, A., Salonen, M., Nieminen, T. & Ahonen, J. (2002).  Oppilaitoksen johtaminen. Helsinki: WSOY.
....
” Rehtori on pedagoginen johtaja, opettaja sormenpäitään myöten. Hän kehittää koulun oppimisympäristöä ja opettajien ja opiskelijoiden opiskelutottumuksia.  Hän pitää huolen oppilaista ja heidän kasvustaan. ”

LÄHDE: Toivanen, Marja Liisa (toim.). (2000). Kirjeitä rehtoreilta.Opetus 2000.  Jyväskylä: PS-kustannus.
.....

PEDAGOGIIKAN kentän avainsanoja ovat  ainekset ja virikkeet,  asenteet, didatiikka, kasvatus, kehitys, lahjakkuus, motivaatio, ohjaus,  omaksi itseksi kasvu, opettajuus, opetus, opetusoppi, opetussuunnitelma, persoona, taidot, tarjoumat,  tarpeet, tiedot,  tuen muodot, yhteisö, yksilö.

Tällä kentällä koulu on oppimisen ja kasvun paikka.
Niin lapsille kuin aikuisille. 
Puhtaan pedagogiikan kentällä ei ole mielekästä kysyä, mitä hyötyä on lapsesta.

Määrittelen itse pedagogisesti hyvän koulun  seuraavasti:
”Pedagogisesti hyvässä koulussa  on erilaisia oppilaita, ja heitä opettavat työstään, lapsista ja opetettavista asioista innostuneet ammattilaisopettajat.  Opetussuunnitelma on ajan tasalla, ja se ohjaa koulutyötä. Koulussa on kehitelty juuri tälle koululle ja näille oppilaille istuvia  opetusmenetelmiä, ja siellä vallitsee  oppilaan kasvua  kunnioittava  ilmapiiri.  Oppilaat  opiskelevat  tavoitteellisesti, ja opettajat käyttävät monipuolisia menetelmiä. Koulu tekee kaikkensa edistääkseen  ja tukeakseen jokaisen oppimista ja kasvua.”
Rehtorin rooli tällä kentällä on pedagoginen johtaja.  Pedagogisen johtamisen voi ymmärtää monella tavalla. Yksi moderneimpia tapoja on nähdä se oppivan professionaalisen yhteisön näkökulmasta. Näin ajattelee mm. Andy Hargreaves.
 • Mitä professionaalisuus hänelle tarkoittaa? Otetaan evidenssi vakavasti.  Ollaan aikuisia.
 • Mitä oppiminen tarkoittaa?  Pidetään huolta niin aikuisten kuin lastenkin oppimisesta. Se on toiminnan kriteeri.
 • Mitä yhteisö tarkoittaa?  Sitoutumista arvokkaisiin tavoitteisiin, sitoutumista toisiin ihmisiin, joilla on sama päämäärä ja suuren huomion kiinnittämistä vähemmistöihin.
Pointti on vahvistaa koulussa toisilta  ja omasta työstä oppimisen  mahdollisuutta. Michael Fullan komppaa tässä Hargreavesia.

Mitä sitten pedagoginen johtaminen on? Pedagogisia johtamistekoja ovat mm. opettajien rekrytointi, oppituntien seuranta ja palautteen antaminen opettajille, oppimateriaalin valinta, arjessa tukeminen, kunkin vahvuuksien hyödyntäminen... Se on ratkaisujen tekemistä pedagogisin perustein. Se on toiminnan pedagogisoimista. Pedagoginen johtaminen tapahtuu puhuttamalla ihmisiä, saattamalla heitä oppimaan ja kannustamalla edistymisestä omassa osaamisessa. Se on opetussuunnitelman pitämistä elävänä.

Tämän osaamisalueen haasteita mm.
 • pedagogiikan tuntemus
 • oppimisympäristöosaaminen
 • opetustaito
 • ohjaamistaidot
 • pedgogisen johtamisen taidot
 • oppimisen fasilitoinnin taidot
 • opetussuunnitelmattyön johtamistaidot
 • laatuosaaminen
Linkkejä
 • U-tubessa on mainio clipsi ns. uuden koulun läpimurrosta USA:ssa.
 • Toinen clipsi on upea musiikkivideo kasvatuksesta  "Another Brick".
 • Virallisesti hyväksytyssä  perusopetuksen laatukriteeristössä on määritelty hyvä opetus. Tiivistelmä löytyy tästä linkistä.
Pohdittavaa


1. Mitä eroa on  seuraavilla käsitteillä:
 • pedagogiikan johtaminen
 • pedagogisesti johtaminen
 • pedagoginen johtaminen
 • asiantuntijatyöyhteisön johtaminen
2. Millaisia mahdollisuuksia sinä annat opettajille oppia toisiltaan ja omasta työstään Millaisilla rakenteilla voisit tätä tukea?
3. Millainen on oma pedagoginen näkemyksesi? Pitäisikö rehtorin pystyä kuvailemaan se?
4. Mitä hyötyä ja haittaa on siitä, että rehtorin on itse opettaja?

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Rehtorinkin vallalla on rajat

Onko pedagoginen johtaminen katoamassa

Prologi